Залез


Изпълнител: Братя Аргирови

Изпратил: dixy

 [C] Откъсвах вече този [F]ден
 от календара на зе[C]мята,
 [Am]когато слънцето се с[D]пря
 в [Dm]картината ми на сте[G]ната.

 На избелялото плат[F]но
 забравен кораб се съ[C]буди
 [Am]и късен гларус не ус[D]пя
 п[Dm]од слънцето да се про[G]муши.

Дочух вик, дочух [Dm]стих,
дочух шепот и с[G]мях,
дочух истински [C]думи
във стаята [Am]пак.
За теб дълго жи[Dm]вях,
без теб дълго мъл[G]чах
и до теб ще летя[C].
Дочух вик, дочух [Dm]стих,
дочух шепот и с[G]мях,
дочух истински [C]думи
във стаята [Am]пак.
За теб дълго жи[Dm]вях,
без теб дълго мъл[G]чах
и до теб ще летя[C].

Преди да изгори до край
крилата му се позлатиха,
на палубата екна вик
и после всичко стана тихо.

А слънцето закри очи
и бавно слезе към морето.
Във стаята ми две сълзи
до късно тази нощ ще светят.

Дочух вик, дочух стих,
дочух шепот и смях,
дочух истински думи
във стаята пак.
За теб дълго живях,
без теб дълго мълчах
и до теб ще летя.
Дочух вик, дочух стих,
дочух шепот и смях,
дочух истински думи
във стаята пак.
За теб дълго живях,
без теб дълго мълчах
и до теб ще летя.

Дочух вик, дочух стих,
дочух шепот и смях,
дочух истински думи
във стаята пак.
За теб дълго живях,
без теб дълго мълчах
и до теб ще летя.
Дочух вик, дочух стих,
дочух шепот и смях,
дочух истински думи
във стаята пак.
За теб дълго живях,
без теб дълго мълчах
и до теб ще летя.


акорди за китара

акорди за пиано

видео клип


© 2007-2020 akordite.com - Акорди и таблатури на български песни