Обичта продължава


Изпълнител: Йорданка Христова
Текст: Георги Начев
Музика: Иван Пеев / Aранжимент: Константин Цеков
Албум: ''Скандал в гората'' (1985)
Изпратил: Georgi5051 


Интpo: 4/4 [Dm][Bb][Gm A][Dm][Dm][Bb][Gm A][Dm]

Ля[Dm]тото свърши, [Gm] а за мен
то[A7] продължава в то[Dm]зи час.
О[Dm]ще гориме о[Gm]нзи ден,
в ко[A7]йто те срещнах а[Dm]з!

Ти бе[Dm] дошъл във мо[Dm]я свят неканен
[Dm] животът ми внеза[Dm...пно промени...A7]!
И а[A7]з разбрах какво[A7] е всъщност обич
във мо[A7]ите безкра[A7...йно дълги дни...Dm].

Защо[Dm] дойде? Навя[Dm]рно чул си
та[Dm]ен вик във сво[Dm...ята душа...A7].
И мо[A7]же би ти и[A7]маш нужда
от и[A7]стинска любо[A7...в и топлина...Dm D7]!

Тря[Gm]бва ни безкрайна[Dm] обич - 
не[A7]ка вечно тя във нас гори[Dm D7]!
С не[Gm]я аз ще имам вси[Dm]чко - 
нека о[A7]бичта да продължи[Dm D7]!

И[Gm]ма слънце в твойта о[Dm]бич - 
грее тя[A7] във твоите очи[Dm D7]!
В не[Gm]йна власт живеем с те[Dm]бе
нека о[E7]бичта да продължи[A7]!

[Dm][Bb][Gm A][Dm][Dm][Bb][Gm A][Dm]

Ля[Dm]тото свърши, а [Gm] за мен
то[A7] продължава в то[Dm]зи час.
О[Dm]ще гориме о[Gm]нзи ден,
в ко[A7]йто те срещнах а[Dm]з!

[Dm] Защо дойде? [Dm] Навяpно чул си
[Dm] таен вик във сво[Dm...ята душа...A7].
[A7] И може би ти и[A7]маш нужда
от и[A7]стинска любо[A7...в и топлина...Dm D7]!

Тря[Gm]бва ни безкрайна[Dm] обич - 
не[A7]ка вечно тя във нас гори[Dm D7]!
С не[Gm]я аз ще имам вси[Dm]чко - 
нека о[A7]бичта да продължи[Dm D7]!

И[Gm]ма слънце в твойта о[Dm]бич - 
грее тя[A7] във твоите очи[Dm D7]!
В не[Gm]йна власт живеем с те[Dm]бе
нека о[E7]бичта да продъ[A7]лжи!

[Dm] Лятото свърши, а[Gm] за мен
то[A7] продължава в то[Dm]зи час.
О[Dm]ще гориме о[Gm]нзи ден,
в ко[A7]йто те срещнах а[Dm]з!

Ля[Dm]тото свърши, а [Gm] за мен
то[A7] продължава в то[Dm]зи час.
О[Dm]ще гориме о[Gm]нзи ден,
в ко[A7]йто те срещнах а[Dm]з!

Ha[Dm], нa, нa, нa, нa[Gm], нa, нa...
Ha[A7], нa, нa, нa, нa, нa[Dm], нa, нa...
Ha[Dm], нa, нa, нa, нa[Gm], нa, нa...
Ha[A7], нa, нa, нa, нa, нa[Dm], нa, нa!


акорди за китара

акорди за пиано

видео клип


© 2007-2023 akordite.com - Акорди и таблатури на български песни