Обичaм тe


Изпълнител: Лили Иванова
Текст: Дамян Дамянов
Музика: Тончо Русев / Aранжимент: Митко Щерев
Албум: ''Обичам те 1'' (1972)
Изпратил: Georgi5051 Интро: 4/4 [Em Em7+][Em7 Em6][C Am/C][B7/4 B7]
[Em Em7+/D#][Em7/D Em6/C#][C Am/C][B7/4 B7][Em][Em]

 Аз са[Em]ма те пропъди[Em7+]х 
 [Em7] и теб [Em6] и любовта.
 [C] Аз сама[Am]та [B7/4]тъй реши[B7]х.
 И[Em] пред своята радо[Em7+]ст,
 и[Em7]збрах [Em6] аз скръбта.
 [C] Пред зората – зале[B7]з тих.

Зна[C]м, за цял живот
ще[B7] ме намразиш ти.
Но[C] сърцето ми и
дне[B7]с крещи: ''О[Em]бичам те!'' [Em]

2/4 Но как да кажа на света:
4/4 ''Оби[B7]чам те, oби[Em]чам те!''?! [Em...
Но(/E)(/D#) как д(/D)а ка[C]жа и[Am] на теб:
[B7] ''Обичам те, o[Em]бичам те!''?! [Em]

2/4 И да призная слабостта:
4/4 ''Оби[B7]чам те, oби[Em]чам те!''?! [Em...
Не(/E), (/D#) ня(/D)мам си[C]ли да кре[Am]щя:
''Оби[B7]чам те, o[Em]бичам те!''?! [Em]

 Ето[Em], залезът гасне[Em7+]
 [Em7] и с не[Em6]го от света[C]
 бавно че[Am]знеш ти[B7/4] пред мен. [B7]
 [Em] Като мъничък лъ[Em7+]ч
 по[Em7]тъваш [Em6] във нощта.
 [C] Почакай мой радосте[B7]н ден,
 о[Em]бичам те! [Em]

2/4 Не се страхувам да крещя:
4/4 ''Оби[B7]чам те, oби[Em]чам те!''?! [Em...
Да(/E) про(/D#)глу(/D)ша[C] със ви[Am]к света:
[B7] ''Обичам те, oби[Em]чам те!''?! [Em]

2/4 Но да призная слабостта:
4/4 ''Оби[B7]чам те, oби[Em]чам те!''?! [Em...
Не(/E], (/D#) няма(/D)м си[C]ли за то[Am]ва:
''Оби[B7]чам те, oби[Em]чам те!''?! [Em]


акорди за китара

акорди за пиано

видео клип


© 2007-2023 akordite.com - Акорди и таблатури на български песни