За обич съм родена


Изпълнител: Лили Иванова
Текст: Дамян Дамянов
Музика: Тончо Русев
Албум: ''Този свят е тъй прекрасен'' (1970)
Изпратил: Georgi5051


Интро: 4/4 [C][D][G G7][Cm9][Gm][Cm9][Gm]

И па[Cm9]к вървя сред хо[Gm]рските очи,
и па[Cm9]к ги питам с обичта[Gm] си плаха:
'' – Кои[Fm] от вас ме гледат с по[Cm]глед чист,
кои[Fm] от вас любов ми обеща[G5+]хa?''

Те вси[Cm9]чките усми[Gm]хват се към мен.
Tе вси[Cm9]чките любов ми о[Gm]бещават,
[Ab] но се загубват във дъжда[Eb] студен
и ка[Fm]кто обеща[G7]ват – отмина[C]ват... [C]

Очи разли[C]чни - със скръб и смя[D]х,
cъс нежна бо[G]лка [G7] и глас сту[C]ден.
Очи бе[C]збройни, а между[D] тях
до днес не сре[G]щнах [G7] очи за ме[Cm9]н. [Gm]

Вървя[Cm9]т очите. И ця[Gm]лата земя
със влю[Cm9]бените погледи ме гле[Gm]да.
И ни[Fm]що, че отново съм [Cm] сама,
аз все[Fm] пак ги изпращам с вик после[G5+]ден:

'' – Напра[Cm9]зно отмина[Gm]вате сега!
Напра[Cm9]зно вий не спирате пре[Gm]д мене!
Не, аз не съ[Ab]м родена за тъга[Eb]!
За ща[Fm]стие и о[G7]бич съм роде[C]на!''. [C]

Очи разли[C]чни – [C] със скръб и смя[D7]х, [D7]
cъс нежна бо[G7]лка [G7] и глас студе[C]н. [C]
Очи безбро[C]йни, [C] а между тя[D7]х [D7]
аз знaя гре[G7]ят [G7] и двe за ме[C]н. [C]

Лa-лa-лa-лa[C]-лa... [C], лa-лa-лa-лa[D7]... [D7]
Лa-лa-лa-лa[G7]-лa... [G7], лa-лa-лa-лa[C]... [C]
Лa-лa-лa-лa[C]-лa... [C], лa-лa-лa-лa[D7]... [D7]
Лa-лa-лa-лa[G7]-лa... [G7], лa-лa-лa-лa[C]... [C]
Лa-лa-лa-лa[C]-лa... [C], лa-лa-лa-лa[D7]... [D7]
Лa-лa-лa-лa[G7]-лa... [G7], лa-лa-лa-лa[C]... [C]
Лa-лa-лa-лa[C]-лa... [C], лa-лa-лa-лa[D7]... [D7]
Лa-лa-лa-лa[G7]-лa... [G7], лa-лa-лa-лa[C]... [C]акорди за китара

акорди за пиано

видео клип


© 2007-2020 akordite.com - Акорди и таблатури на български песни