S.O.S.


Изпълнител: ВГ "Сребърни звезди"
Текст: Вoлeн Николаев
Музика: Димитър Бояджиев
Албум: ''XII конкурс Песни за морето, Бургас и неговите трудови хора'' (1987)
Изоратил: Georgi5051

Интро: 4/4 [G6 F6][F6][G6 F6][F6]

Със фи[C]гура на Аполо[C6/A]н,
с трени[C]ран поглед - тъй изма[C6/A]мен -
[F7+… бургаския…F6]т Ален Дело[G6…н …G/D]
[F7+… издига бя…F6]ло зна[G6…ме. …G/D]

Преда[C]ва се навярно то[C6/A]й -
[C] неиздържал ата[C6/A]ката.
[F7+… Пленен е пла…F6]жният геро[G6…й …G/D]
[F7+… от всички сво…F6]и почита[G6…телки. …G/D]

[Am7… "Спасете наши…G7]те[F7+] души" -
[G7] се молят сто моми[C7+…чета. …Em/B]
Ко[Am7…й може да ги у…G7]теши[F7+]?
Спаси[Dm7…теля, …Dm11] спаси[Dm7…теля, …Dm13]
cпаси[Dm7…теля обичат те…G7]. [G7 G6 F6]

S[Am].O.S. – ри[Am]скът на професията...
S[D7].O.S. – по[D7]води за стрес...
S[F].O.S. – ко[F]й ще го спаси, кажете?
[G7] Къде ли са мъжете – S[Am/G….O.S…G7].!

S[Am].O.S. – ри[Am]скът на професията...
S[D7].O.S. – по[D7]води за стрес...
S[F].O.S. – ко[F]й ще го спаси, кажете?
[G7] Къде ли са мъжете – S[….O…Am7….S…Em7].!
[Em7… S.O…Dm7]. S[C7+].!

[G6 F6][F6][G6 F6][F6]

След все[C]ки нежен аборда[C6/A]ж
[C] отново - бяло зна[C6/A]ме.
[F7+… И става теа…F6]тър този пла[G6…ж …G/D]
[F7+… на шекспиро…F6]ви дра[G6…ми. G/D]

Спася[C]ва той, а пада в пле[C6/A]н.
[C] Дошло му е до гу[C6/A]ша.
[F7+… Наднормени…F6]те за спасе[G6…н …G/D]
[F7+… важат ли и…F6] на су[G6…ша? …G/D]

[Am7… "Спасете наши…G7]те[F7+] души" -
[G7] се молят сто моми[C7+…чета. …Em/B]
Ко[Am7…й може да ги у…G7]теши[F7+]?
Спаси[Dm7…теля, …Dm11] спаси[Dm7…теля, …Dm13]
cпаси[Dm7…теля обичат те…G7]. [G7 G6 F6]


S[Am].O.S. – ри[Am]скът на професията...
S[D7].O.S. – по[D7]води за стрес...
S[F].O.S. – ко[F]й ще го спаси, кажете?
[G7] Къде ли са мъжете – S[Am/G….O.S…G7].!

S[Am].O.S. – ри[Am]скът на професията...
S[D7].O.S. – по[D7]води за стрес...
S[F].O.S. – ко[F]й ще го спаси, кажете?
[G7] Къде ли са мъжете – S[G7].O.S., S[G7].O.S.,
S[G7].O.S., S[G7].O.S., S[F7+]. ... [F7+]

S[Am].O.S. – ри[Am]скът на професията...
S[D7].O.S. – по[D7]води за стрес...
S[F].O.S. – ко[F]й ще го спаси, кажете?
[G7] Къде ли са мъжете – S[Am/G….O.S…G7].!

S[Am].O.S. – ри[Am]скът на професията...
S[D7].O.S. – по[D7]води за стрес...
S[F].O.S. – ко[F]й ще го спаси, кажете?
[G7] Къде ли са мъжете – S[….O…Am7….S…Em7].!
S[Dm7/G….O. S…C].!


акорди за китара

акорди за пиано

© 2007-2023 akordite.com - Акорди и таблатури на български песни