[Всички песни]
[Покажи Акордите]
[Редактирай песента]

Печат
Гама
Am : Em : Bm : F#m : C#m : G#m : D#m : A#m : Dm : Gm : Dm : Fm : Bbm : Ebm : Abm

Ден първи


Изпълнител: Щурците
Текст: Георги Константинов
Музика: Кирил Маричков
Албум: Вкусът на времето
Изпратил: mart


5-3-5-----------------
5-3-5-5----5-3-5-1----
------4----4-2-4-2----x2
----------------------
----------------------
----------------------

1.Секундите надбягани
от пулса на сърцето...
Пристига сняг на прага ни
и става много светло.

2.Приижда с гръм и музика,
облечена във бяло -
след нощната илюзия
да почнем отначало
Em F#m        D      Dsus4 D
да почнем отначало.

Пр:Да сложим ясна граница
на своя ден предишен
и върху чиста страница
"ден първи" да напишем
"ден първи" да напишем
Оо... "ден първи"...

----------------------
10-8-10---------------
--------9---9-7-9-----x2
------------------7---
----------------------
----------------------

3.След празничните изстрели
в пространствата далечни
ще срещнем нови истини
и хора по-човечни.

4.Тревоги ще изпитаме,
ще стигнем нови цели...
Нощта приижда в дните ни
като снежинки бели
като снежинки бели...


Пр:Да сложим ясна граница
на своя ден предишен
и върху чиста страница
"ден първи" да напишем.

Да сложим ясна граница
на своя ден предишен
и върху чиста страница
"ден първи" да напишем
"ден първи" да напишем
Оо... "ден първи"...


"Ден Първи"
"Ден Първи" О...
"Ден Първи" А...
Да напишем "Ден Първи"...
Да напишем "Ден Първи"...
Да напишем "Ден Първи"...


----------------------Версия 2 ----------------------

Изпратил: Georgi5051


Интро: 4/4 [Am][Am/G][F7+][F7+][Am][Am/G][F7+][F7+ F]

Секу[D]ндите надбягани
от пу[Am7]лса на сърцето...
Присти[C]га сняг на прага ни[G...
и ста...Bm7/F#]ва много све[Em...тло...F#m/E]. [Em Em/D#]

Прии[D]жда с гръм и музика,
обле[Am7]чена във бяло -
след но[C]щната илюзия[G...
да по...Bm7/F#]чнем отна[Em...чало...Fm/E],
[Em... да по...Fm/E]чнем отнача[D...ло. ....G/D][D G/D D]

Да сло[Am]жим ясна гра[Em7/G...ница
на своя де...Em4...н пре...Em]ди[F... G/F...шен...F][F G/F F]
и въ[D]рху чиста стра[Am...ница
"Ден пъ...G...рви" да...G9 на...G...]пи[F G/F...м...F],
[F..."Де...G/F...н първи" да...F] напи[F G/F...шем...F],
[F... o...G/F....-о-o, "Де...F]н пъ[Am]рви"...

[Am/G][F7+][F7+][Am][Am/G][F7+][F7+ F]

След пра[D]зничните изстрели
в простра[Am7]нствата далечни
ще сре[C]щнем нови истини[G...
и хо...Bm7/F#]ра по-чове[Em...чни. ...Em6/9][Em D#5+]

Трево[D]ги ще изпитаме,
ще сти[Am7]гнем нови цели...
Нощта[C] приижда в дните ни[G...
като...Bm7/F#] снежинки бе[Em...ли, ...Em6/9]
[Em... като сне....Em6/9]жинки бе[D...ли... ...G/D][D]

Да сло[Am]жим ясна гра[Em7/G...ница
на своя де...Em4...н пре...Em]ди[F... G/F...шен...F][F G/F F]
и въ[D]рху чиста стра[Am...ница
"Ден пъ...G...рви" да...G9 на...G...]пи[F G/F...м...F][F G/F F]
Да сло[Am]жим ясна гра[Em7/G...ница
на своя де...Em4...н пре...Em]ди[F... G/F...шен...F][F G/F F]
и въ[D]рху чиста стра[Am...ница
"Ден пъ...G...рви" да...G9 на...G...]пи[F G/F...м...F]
[F..."Де...G/F...н първи" да...F] напи[F G/F...шем...F],
[F... o...G/F....-о-o, "Де...F]н пъ[Am]рви"...

[Am7/G][F7+/9] "Ден първи" [F7+/9]
[Am][Am7/G][F7+/9] "Ден първи"... O[F7+/9]-o-o-o, a-a-a-a...
[Am][Am7/G][F7+/9] "Ден първи"... A[F7+/9]-a-a-a...
[Am][Am7/G] Да напишем "Де[F7+/9]н първи"... [F7+]
[Am][Am7/G] Да напишем "Де[F7+/9]н първи"... [F7+/9]
[Am][Am7/G] Да напишем "Де[F7+/9н първи"... [F7+/9]
акорди за китара

акорди за пиано

видео клип


© 2007-2020 akordite.com - Акорди и таблатури на български песни

Вход


Забравена парола
Нямате достъп?
Регистрирайте се!!!

Статистика

Песни: 1745
Потребители: 15782

В момента онлайн:

1 гост