Над смълчаните полета


Изпълнител: Коледни песни

Над смълчаните полета
пеят меде[G]ни звънчета.
Писана шейна премина
бялата пър[G]тина.

Зън, зън, зън, зън,
зън, зън, зън, зън,
бялата пър[G]тина.

Бягат кончета игриви,
мятат заскрежени гриви,
път из преспите се вие,
в селото се крие.

Зън, зън, зън, зън,
в селото се крие.

Къщички в снега се гушат,
а коминчетата пушат,
сякаш баби са запрели
пухкави къдели.

Зън, зън, зън, зън,
пухкави къдели

акорди за китара

акорди за пиано

© 2007-2017 akordite.com - Акорди и таблатури на български песни